Notícies

L’ús de l'app creix com a via de comunicació del veïnat amb l’Ajuntament

El veïnat de la Pobla de Vallbona incrementa l’ús del mòbil coma ferramenta de comunicació amb l’ajuntament. L’aplicació municipal ha estat utilitzada per 5.664 persones a l’hora de traslladar a l’Ajuntament les incidències al municipi. Açò suposa un increment del 122% respecte a 2015 en el que ha estat un augment constant a l’hora de transmetre les incidències al consistori a través del mòbil.
Les xifres de 2021 destaquen a més que de les incidències transmeses, 4.442 ja han estat resoltes, el 76,65% del total, mentre que 1.098 estan en procés de resolució i la resta no eren competència municipal.
La major part de les incidències ateses per l’Ajuntament fan referència a incidències en via relacionades amb el paviment i la senyalització, seguides d’incidències relacionades amb parcs i jardins i l’enllumenat públic.
En els primers dies de 2022, el veïnat ha enviat a través de l’app 196 incidències, 70 dels quals ja s’han resolt, 125 estan en procés i una no corresponia a l'Ajuntament.
La gestió de les incidències a través de l’app permet agilitzar la resolució de les comunicacions veïnals que poden fer un seguiment del procés. A més, l’enviament d’incidències a través de l’app permet a l’Ajuntament tindre un major coneixement de la situació del municipi gràcies a la col·laboració ciutadana.

Últims bans

Últimes notícies

Agenda