Bans

Procés de selecció d'onze places d'auxiliar administratiu:10 en torn lliure, i 1 per torn de discapacitat, per concurs. OEP estabilització 2020 i 2021

Baremacions definitives dels mèrits i proposta de nomenament de 10 auxiliars administratius per torn lliure i 1 per reserva de discapacitat (OEP 2020 I 2021 d'estabilització)

Anunci del sorteig públic en aplicació dels criteris de desempat en les puntuacions  per a constituir la borsa de treball.

Descarregueu anunci

12/07/2023

Baremacions definitives després de resoldre  varios recursos d'alçada

Descarregueu anunci

09/06/2023

Correcció errades baremacions definitives

Descarregueu anunci

6/06/2023

Correcció d'errades baremacions definitives dels mèrits i proposta de nomenament

Descarregueu anunci

05/06/2023

Baremacions definitives dels mèrits i proposta nomenament

Descarregueu anunci

18/05/2023

Baremacions provisionals dels mèrits

Descarregueu anunci

16/05/2023

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Descarregueu anunci

29/03/2023

Llista provisional de persones admeses i excloses

Descarregueu anunci

18/01/2023

Anunci inici termini presentació d'instàncies i autobaremació

Descarregueu anunci

Bases BOP número 237 de 13 de desembre de 2022

Descarregueu bases

Instància participació en valencià

Descarregueu instància

Instància participació en castellà

Descarregueu instància

Autobaremació

Descarregueu Autobaremació

Declaració Responsable

Descarregueu declaració


Últims bans

Últimes notícies

Agenda