Bans

Procés de selecció d'onze places d'auxiliar administratiu:10 en torn lliure, i 1 per torn de discapacitat, per concurs. OEP estabilització 2020 i 2021

Baremacions provisionals dels mèrits

Descarregueu anunci

16/05/2023

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Descarregueu anunci

29/03/2023

Llista provisional de persones admeses i excloses

Descarregueu anunci

18/01/2023

Anunci inici termini presentació d'instàncies i autobaremació

Descarregueu anunci

Bases BOP número 237 de 13 de desembre de 2022

Descarregueu bases

Instància participació en valencià

Descarregueu instància

Instància participació en castellà

Descarregueu instància

Autobaremació

Descarregueu Autobaremació

Declaració Responsable

Descarregueu declaració


Últims bans

Últimes notícies

Agenda