Notícies

S'obri el període per a sol·licitar l'ajuda per a l'adquisició de llibres i material escolar

Des del 4 d'octubre fins al 3 de novembre ja es pot sol·licitar la subvenció per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per a l'alumnat d'educació infantil de segon cicle i l'alumnat de dos anys, matriculat en centres públics d'educació infantil i primària, curs 2022/2023. 

Objectiu:
Regular el procediment per a la concessió de subvencions per a cobrir part de les despeses que es generen per la compra de llibres de text i material escolar en Educació Infantil de Segon Cicle i alumnat de 2 anys, matriculat en centres públics d'educació infantil i primària, per al curs 2022-23. 

El termini de sol·licitud d'aquestes ajudes serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest extracte en el Butlletí oficial de la província de València, és a dir, del 4 d'octubre al 3 de novembre. 


Últims bans

Últimes notícies

Agenda