Notícies

?Ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport per carretera de viatgers i mercaderies

✅DESTINATÀRIES:

 • PIME titulars d'autoritzacions: 
 • De transport públic de mercaderies (MDPE, MDLE).
 • De transport públic discrecional de viatgers amb autobús (VDE).
 • D'operador de transport habilitat per a mitjançar en la contractació de transports públics de mercaderies (OT).
 • També PIME que presten servei públic de transport urbà amb autobús i estigueren exemptes de l'obtenció d'autorització o carregadors/descarregadors o expedidors/receptors.

✅ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 • Gestió de documents de control electrònics.
 • Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació.
 • Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió.
 • Implantació de sistemes TMS/ERP, SAE.
 • Actualització de sistemes SAE.
 • Ajudes als serveis de transport de viatgers.
 • Implantació d’aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.
 • Millora de sistemes de ticketing.

?MÉS INFORMACIÓ:

https://acelerapymelaribera.com/ajudes-publiques/modernitzacio-de-pime-de-transport-per-carretera-de-viatgers-i-de-mercaderies/


Últims bans

Últimes notícies

Agenda