Notícies

Subvencions per a la millora de l’accessibilitat als habitatges

Persones beneficiàries: persones físiques i jurídiques

Accions subvencionables:

  • Instal·lació d’ascensors en edificis sense ascensor
  • Renovació d’ascensors existents, instal·lació de salva escales, rampes, automatismes per a l’obertura de portes incorporant mecanismes motoritzats o altres dispositius d’accessibilitat, així com qualsevol mesura d’accessibilitat que facilite l’autonomia i la vida independent de persones amb mobilitat reduïda en edificis
  • Instal·lació o dotació de productes de suport com ara grues o artefactes anàlegs
  • Instal·lació d’elements d’informació, de comunicació o d’avís
  • Instal·lació de productes de suport a l’audició per a l’accessibilitat en l’entorn Instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior Instal·lació de dispositius d’alarma a l’ascensor que garantisquen un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l’exterior per als casos d’emergència i atrapament Instal·lació domòtica i d’altres avanços tecnològics per a afavorir l’autonomia personal de persones majors o amb discapacitat
  • Qualsevol intervenció que facilite l’accessibilitat universal en els propis edificis de tipologia residencial col·lectiva objecte d’aquest programa, així com en les vies d’evacuació d’aquests
  • Qualsevol intervenció que millore el compliment dels paràmetres establits en el document bàsic del codi tècnic de l’edificació DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat

Cobertura: entre el 20 i el 80% segons puntuació

Límit de sol·licitud: 06/06/2023 a 28/12/2023 Concessió per ordre de presentació

Bases reguladores i convocatòria:  https://dogv.gva.es/datos/2023/04/25/pdf/2023_4244.pdf

Extracte:  https://dogv.gva.es/datos/2023/04/25/pdf/2023_4288.pdf


Últims bans

Últimes notícies

Agenda