Notícies

S'obri el període per a sol·licitar les ajudes per sufragar els costos de les certificacions d'idiomes

S'obri el període per sol·licitar les subvencions destinades a sufragar els costos de les certificacions en els idiomes valencià, anglés, francés, alemany i italià. Del 4 d'octubre al 26 d'octubre se podran realitzar els tràmits per a demanar estas ajudes. 

Persones beneficiàries:
Les persones físiques empadronades en el municipi que tinguen complits els 12 anys i hagen aprovat les proves de les certificacions dels idiomes establits en la convocatòria i que complisquen els requisits establits en la convocatòria de la subvenció. 

Finalitat:
L'objectiu és cobrir el cost de la taxa de les certificacions en els idiomes ja citats previstos en el Decret 242/2019, en els nivells intermedi (B1 i B2), i avançat (C1 i C2), així com també els certificats específics de l'idioma valencians "Llenguatge administratiu", "Correcció de textos", i "Llenguatge en els mitjans de comunicació". 

Termini:

El termini de sol·licitud d'aquestes ajudes serà del 4 d'octubre al 26 d'octubre. 


Últims bans

Últimes notícies

Agenda