Bans

Mesures de contenció COVID19

A seguir a partir del 20 de gener

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament i el Serveis Socials mantindran l’atenció presencial amb CITA PRÈVIA. Es recomana l’atenció telemàtica a través de la seu electrònica al web.


L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona anul·la i ajorna tota activitat social, actes culturals, esportius, de joventut, d’igualtat,  etc, organitzats pel consistori en instal·lacions municipals.


Queden tancades totes les instal·lacions públiques no essencials com instal·lacions esportives, la Llar del Jubilat, la cafeteria del  Centre Social, el taller d’alzheimer, aules musicals, EMAE, etc.


Es manté el Mercat Municipal de dilluns davall de la coberta del mercat per a les paradetes d’alimentació.


Es manté oberta la Biblioteca Municipal per al préstec de llibres amb cita prèvia. Tanca l’aula d’estudi per evitar el risc de concentració d’usuaris en un espai tancat.


Es manté oberta l’Escola d’Adults i l’aula tutoritzada per a l’alumnat de secundària al Centre Social per a evitar l’impacte negatiu per a l’alumnat que no té classes presencials diàries.